לעמוד הבית לחצו כאן

 

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

[ליצירת קשר עם מנהל האתר יש לשלוח דוא”ל לכתובת: info@allcars.co.il]

כללי
מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועד לנשים וגברים כאחד. אתר “אול קארס” בכתובת  AllCars.co.il (להלן: “האתר”) שפותח ומתופעל ע”י חברת אולקארס.סיאו.איאל בע"מ, ח.פ. 515409407 מרחוב הארבעה 24 תל אביב, אצל דקר&וודה משרד רו"ח (להלן: “החברה”), מאפשר לגולש (להלן "המשתמש") לבצע באמצעות האתר השוואות הצעות מחיר, הנחות ומסלולי מימון לרכישת רכב חדש ו/או משומש מהספקים השונים (סוכנויות רכב וחברות מימון).

השימוש באתר הינו פתוח וזמין לכולם, ללא תשלום.

באחריות המשתמש לעיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של השימוש באתר בכל פעם שייכנס לאתר על מנת להתעדכן בשינויים ככל שיחולו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

השימוש באתר, במידע, בתכנים ושירותים בו, כפוף לתנאי השימוש. הרשמה ו/או שימוש בשירותי האתר ייחשבו להסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. ככלל, משתמש אינו מחויב להסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ובמקרה זה עליו לצאת מהאתר ולא לעשות בו או בשירותים המוצעים בו כל שימוש.

זמינות האתר, המידע והשירותים המוצעים בו נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה משיקולים טכניים ו/או עסקיים. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר כל תוכן, טקסט, תמונה, יישום או שירות באופן מיידי וללא התראה מראש ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

השימוש באתר ניתן כמו שהוא (As-is). כל המידע והנתונים באת , מעודכנים ככל האפשר אם כי אין כל התחייבות לנכונותם ו/או עדכונם באופן שוטף.

יובהר כי תצלומי הרכבים המופיעים באתר נועדו לצורך המחשה בלבד. החברה לא תהא אחראית להבדלים קטנים כגדולים בין המוצג באתר לבין הרכב שיסופק ללקוח ע"י היבואן ו/או הסוכנות ממנה ירכוש את הרכב ככל שיחליט לעשות זאת.

מסירת מידע לצד שלישי
החברה משמשת כגוף המקשר בין לקוחות לספקים (אולם היא איננה צד להתקשרות בין הלקוחות לספקים). במסגרת השירות באתר בהתאם לבקשת המשתמש, החברה תפיץ את כל המידע אודות פנייה אודותיך לספקים השונים לצורך קבלת הצעות מחיר והשוואה בניהם. מלבד האמור, לא נעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך, אלא אם אם נידרש לעשות כן על פי חוק ככל שנקבל צו שיפוטי או פסק דין; במידה ונקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;

הבהרה חשובה 
החברה ו/או האתר אינם שולחים כל הודעות במייל ו/או בסמס. במידה וצד שלישי שקיבל מאיתנו פרטי פנייה החליט לשלוח  הודעה במייל ו/או  בסמס הוא  האחראי הבלעדי  לבצע  זאת על פי חוק קרי לקבל  אישור מתועד מהגולש לשלוח לו הודעה. ואם שלח ללא  קבלת הסכמה מראש רשאי הגולש לתבוע אך ורק את אותו צד שלישי ששלח  לו. לאתר ו/או לחברה  לא תהיה  כל אחריות  בנוגע לאמור

 

הגבלת אחריות
אין לחברה ו/או לבעליה ו/או לעובדיה ו/או לצד ג מטעמה כל אחריות מכל סוג שהוא ו/או חבות כלשהיא לכל דבר ועניין הקשור לאספקת הרכב ו/או שירותי מימון.

הגבלת השימוש באתר
החברה רשאית למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר במקרים הבאים: המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או הפר תנאי מתנאי השימוש ו/או מסר לחברה פרטים שגויים ו/או ביצע פעולה שיש בה כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג’ כלשהו.

קניין רוחני
מלוא זכויות הקניין הרוחני (על כל סוגיהן) הוא של החברה בלבד ומוגן על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע או לשכפל ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. חל איסור ליצור לינק לאתר. החברה רשאית להפסיק פעילותו של משתמש בשירותי האתר לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות חסימת IP, לנטר את השימוש של המשתמש באתר, להעביר את המידע הנ"ל לרשויות הרלוונטיות ו/או לגורם אשר עלול להיפגע.

שונות
לחברה זכות לשנות, להוסיף, להחליף או לגרוע בכל עת את הוראות תנאי השימוש, לפי שיקול דעתה, וללא צורך בהסכמה מראש של המשתמשים. מקום שיפוט לכל עניין משפטי יהא בעיר תל אביב.

מדיניות הפרטיות
חברת איה פשן בוטיק בע"מ, איננה מחזיקה ו/או מנהלת ו/או שומרת מאגר מידע אלא מהווה תשתית טכנולוגית בלבד להעברת בקשות להצעות מחיר לספקים הרלבנטיים.

 

עוגיות "קוקיס"

האתר רשאי להשתמש ב (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולצורכי אבטחת מידע.

 

אבטחת מידע
החברה תעשה ככל יכולתה לאבטח את האתר והמידע העובר דרכו אם כי לאור טבעה של רשת האינטרנט איננה יכולה להתחייב לביטחון מוחלט ולא תהא אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

 

 

סגירת תפריט
×

עגלת קניות